Във връзка с провеждането на заседание на Комисията по образованието и науката към Народното събрание на […]
Във връзка с провеждането на заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения към Народното […]