Планът за възстановяване и устойчивост на Република България си поставя за цел решаването на структурни дефицити […]