КТ „Подкрепа“ стартира двудневни регионални и еднодневни обучения на работното място по проект „Подкрепа“ за повишаване […]