В качеството ми на икономически съветник ми е трудно да дават политически оценки, но беспорно това […]