В състава на тази Комисия на високо равнище са включени представители на Международната конфедерация на профсъюзите, като нейната основна задача е […]