Най-вероятно правителство ще има, не защото политиците са станали по-отговорни, а защото така им налага собственият […]