„Всеки си мисли за това как ще се яви на избори – и президент, и политически […]