Националният консенсус относно приоритет „образование“ е историческа традиция и стои в основата на съвременна България. От […]
ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ДО Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА […]