ДО    Г-н НИКОЛА МИНЧЕВ – Председател на 47 НС на Р.България  Г-н КИРИЛ ПЕТКОВ – Министър-председател […]