Отново ще се влезе в омагьосания кръг, администрацията ще бъде сложена на трупчета, а обществото ще […]