Нарастването на минималната работна заплата от 1 юли е без алтернатива. Синдикалната позиция е, че е […]
Гладна стачка в подкрепа на работниците в „Либхер“ е готов да обяви след Великден  лидерът на […]
Въпрос: Имам проблеми с прекия ръководител от една година, когато ми стана началник, а бяхме колеги […]
Въпрос: Държавен служител съм, но от отдел „Човешки ресурси“ след проверка на „Инспектората“ ме уведомиха че […]
Въведение Цели Обхват Процес на партньорство между работодатели и представители на работещите Цифрови умения и осигуряване […]
При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за […]
На български език  аутсорсингът  може да  се преведе  като  дългосрочно възлагане  на работа.  Той  се  свързва  […]
Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. […]