Закон за хората с увреждания, в сила от 1.01.2022 г. Закон за защита на класифицираната информация […]