Днес, 27 април 2022 г. се проведе заключителна пресконференция на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – […]