Липсата на ръст на заплатите в Агенцията през 2022-ра – годината на непрестанно растяща инфлацията се […]