ДО Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА   […]
Близо 70 процента от работещите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър са започнали подписка с […]