С промените в Кодекса на труда (КТ), в сила от 17.07.2015 г., е създадена нова разпоредба […]
Редът, по който се отпускат паричните обезщетения за безработица, както и начинът на тяхното изплащане, са […]
Преди избори всички обещават, но къде е истината в тези думи, ще може да се разбере […]
Вижте коментара на икономическия съветник на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова ТУК. Източник: BTV