При обсъждане и анализиране на възможности за предоставяне на допълнителни материални и социални стимули, по начин […]
При възникналата извънредна епидемична обстановка, преминаването в режим на надомна работа или работа от разстояние бе […]
На 13 март бе прието Решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно […]
Предприетите от органите на държавна власт противоепидемични мерки и действия безспорно дадоха своето отражение върху почти […]