Изследване на КТ „Подкрепа“* По повод големия бюджетен дефицит служебното правителство предложи извънреден еднократен корпоративен данък […]