Рекордният недостиг на работна ръка в Европа се дължи на ниските заплати и лошите условия на […]