„Ще продължаваме да настояваме за увеличаване на корпоративния данък на 20%, приемането на данъка върху свърхпечалбата, […]
Чуйте цялото интервю на Силвия Великова с Димитър Манолов за БНР ТУК. Източник и снимка: БНР
Съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), и по-специално чл. 11. (1) Когато по […]
В разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, законодателят регламентира възможността на всеки […]
ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР. Кодексът на труда регламентира различни видове обезщетения, чието […]
Правото на синдикално сдружаване на работниците и служителите, както и правото на работодателите да се сдружават […]