След провеждане на отчетно-изборно събрание, на което е избрано ново ръководство на синдикалната организация, промяната следва […]
Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал.1 и чл.2 от Кодекса за социално осигуряване – за придобиване […]
ВЪПРОС: Държавен служител съм и през следващата календарна година ми предстоят ангажименти, които предполагат отсъствие от […]
Кирил Бинев, председател на Федерация “Култура” към КТ “Подкрепа”: 40 млн. лв. са неусвоените средства от […]