ДО АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ ДО Г-Н АСЕН […]