Това е надсловът на двудневна международна конференция, която се провежда в София днес и утре. Организатор […]
ДО ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ ПАНДОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРИ 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА […]