„В момента първият стълб оперира и работи на солидарен принцип. НОИ няма да фалира. НОИ е просто […]