ДО Г-Н ИСКРЕН ИВАНОВ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН […]