Уважаеми дами и господа, Напоследък отново ставаме свидетели на все по-нелогични, все по-крайни коментари и предложения […]