На 25 октомври се проведе съвет по тристранно сътрудничество между представители на правителството, синдикатите и наработодателските […]