Проектите за промени в Закона за местните данъци и такси в Закона за облагане на доходите […]
Една предварителна консултация по данъчните закони беше проведена в Националния съвет за тристранно сътрудничество. След това […]