Работещи в Агенцията за социално подпомагане са в готовност за безсрочна ефективна стачка – това каза […]