ДО                                                                                                         АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ             ДО ПРОФ. Д-Р […]
Работещите в администрацията на Министерство на културата, членуващи в Синдикат на административните служители „Подкрепа“, започват символична […]