На всички наши членове, на всички ръководители на синдикални секции, на синдикални регионални съюзи, на федерации […]