Възможно ли е да се реализира в България идеята за универсален базов доход, с който част […]