Голяма промяна ще бъде, ако сменят министъра на финансите, в което не вярвам, защото беше неформалният […]