ДЕКЛАРАЦИЯ Приета на Редовен Конфедеративен съвет на КТ „Подкрепа“, проведен на 26 март 2024 г. След […]