„Провеждайки тази национална конференция за транспониране на европейската директива за минималната работна заплата – ще обсъдим […]
         Това заяви президентът Димитър Манолов по време на конференция на тема „Европейската […]
ДАМРЗ съдържа две основни цели: Адекватни минимални работни заплати; Засилване ролята на социалния диалог и покритието […]