Има европейска директива за определяне на адекватна минимална работна заплата, срокът за чието въвеждане в българското […]