„Целта, която си поставяме с настоящата конференция, за нас като синдикат на работещите, е изключително важно […]