Направихме много, много остава. Побеждавахме и грешихме. Но винаги се водехме и ще се водим от интересите на страната ни и на трудовите ѝ хора. Бяхме и ще бъдем честен и коректен партньор, докъдето стигат силите ни. Такива, каквито сме вече 28 години.
На всички наши членове, на всички ръководители на синдикални секции, на синдикални регионални съюзи, федерации и синдикати, на всички асоциирани членове, на всички мои колеги в Изпълнителния съвет, на всички експерти и сътрудници – много здраве, сили и кураж да посрещнем заедно новите предизвикателства!
На нашия д-р Тренчев – много здрави и щастливи години и ново творческо вдъхновение!
Двама са по-силни от един! Обичам ви!