в навечерието на Срещата на върха на ЕС, европейските синдикалисти отправят своето предупреждение към управляващите, като заявяват:

ДОСТАТЪЧНО означава ДОСТАТЪЧНО !

Стига с мерките за строги ограничения!

Негативните социални и икономически последици от глобалната финансова криза достигнаха до непоносими равнища за милиони европейци. Мерките на строги икономии, влошиха положението и нанесоха огромни социални щети факт признат от много изтъкнати икономисти.

Последните статистически данни за заетостта в Европа показват, че безработицата е достигнала рекордни равнища, особено сред младежите – в много страни почти всеки втори младеж е безработен, 115 милиона европейци или 23,5 % от населението на Европа са застрашени от бедност и от социално изключване. Неравенствата се задълбочават и в резултат на несигурността за утрешния ден националистическите и дясно екстремистки настроения набират скорост.

Изправени пред тази влошаващата се икономическа и социална ситуация,
на нашите лидери отговориха единствено с втвърдяване на позициите си за въвеждане на още по-строги икономии. На последната среща на върха на ЕС, проведена на 30 януари бе предложен нов международен договор, който издига в приоритет бюджетната дисциплина. Разбира се, общата европейска валута изисква разумно икономическо управление, но европейските синдикалисти се противопоставят на този нов договор, тъй като той не решава проблемите с заетостта и с несигурните работни места и рискува да застраши устойчивостта на Европа в настоящата криза.

Европейските синдикалисти твърдо заявяват:

АЛТЕРНАТИВА ИМА

Обединена Европа е изградена на принципите на солидарността, справедливостта и социално сближаване.

Европейските синдикалисти призовават към приемане на план за възстановяване на Европа, план с който ще се даде приоритет на инвестициите в полза на
устойчивия растеж, качествените работни места, социалната справедливост и премахването на неравенствата.
Ние предлагаме:
– План за възстановяване и инвестиции в качествени работни места;
– Европейска динамична индустриална политика, ориентирана
към зелената ниско въглеродна икономика и към секторите на
бъдещето, които са генератори на работни места и растеж;
– Възстановяване на фискалния баланс в дългосрочен план;
– Гаранции за качествена заетост за младите хора;
– Събиране на дълговете чрез емитиране на евро облигации;
– Въвеждане на данък върху финансовите транзакции, който да гарантира, инвестиционните политики;
– Засилване на борбата срещу социалния дъмпинг и
този с работните заплати;
– Хармонизиране на данъчните основи с облагане с единна, минимална данъчна ставка на всички фирми;
– Спазване и гарантиране на основните социални права;
– Борба срещу финансовите измами и укриването на данъци.

Изправено пред лавинообразната опасност, причинена от предлагания модел на икономическо управление, Европейското синдикално движение ще предприеме действия за противопоставяне и протест срещу тези вредни политики и ще работим заедно, за да намерим съвместно най-добрите решения.
ЕКП призовава за провеждане на Европейски ден на действия на 29 февруари, ден, когато ние всички заедно ще заявим „ДОСТАТЪЧНО означава ДОСТАТЪЧНО“.
Синдикалните организации от Европа настояват заетостта и социалната справедливост да се превърнат в приоритети!