На 5 май 2014 г. работниците от системата на Компанията Coca-Cola в Европа се обединиха и организираха Европейски ден за протестни действия. Под егидата на EFFAT и националните си федерации те ясно заявиха, че тяхното основно искане е да останат служители на CocaCola