6-членна делегация на КТ „Подкрепа“ участва в заключителна конференция в Рим в седалището на най-големия италиански синдикат CGIL в рамките на проект VS/2020/0481 „PIT-Командироване на работещите в транспорта“.

Водеща организация по проекта е италианският синдикат CIGL, а останалите партньори са белгийският BTB ABVV и GWU /Малта/.

КТ „Подкрепа“ изпълни успешно основните дейности и мероприятия, свързани с изпълнението на проекта. Участие в заключителната конференция взеха Иван Кирилов – председател на ФТР „Подкрепа“, Зоринчо Йорданов – председател на НЖС „Подкрепа“, Стефка Байчева – зам.-председател на ФТР „Подкрепа“, Ваня Григорова – икономически съветник на президента на КТ „Подкрепа“, Веселина Старчева и Емил Антонов от Международния отдел на Конфедерацията.

Представителите на КТ „Подкрепа“ обърнаха внимание на факта, че пътният контрол поставя акцент върху изправността на автомобила и спазването на времето за шофиране, но не върху трудовите права. При регистрирано нарушение се наказва шофьорът, не работодателят, поради което работниците не са стимулирани да съдействат за превенция на противозаконни действия.

Основните дискутирани проблеми, пред които са изправени българските шофьори на ТИР, бяха: масовото сключване на трудови договори на минимална заплата, като разликата до договореното възнаграждение се изплаща под формата на командировъчни; шофьорите са лишени от възможността да получават нормална пенсия, тъй като работодателят не дължи осигурителни вноски върху изплатените командировъчни; при трудови злополуки и последвала инвалидизация, работещите в сектора са осъдени на дълбока бедност до края на живота си.

„Изход от този порочен кръг е масовата синдикализация на шофьорите на ТИР и сключване на колективни трудови договори, които да им гарантират достойни условия на труд и възнаграждения“, заяви икономическият съветник Ваня Григорова по време на събитието.