Повече от 10% от европейските граждани разчитат на фонда за възстановяване на ЕС, за да предотвратят или избегнат безработицата – това предупредиха лидерите на Европейското синдикално движение в свое обръщение към ръководителите на националните правителства преди рещаващата среща на върха.

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) се обърна към  ръководителите на институциите в ЕС, както и на всички 27 държавни глави, за да ги прикани да не забавят по-нататъшното приемане на пакета от 750 млрд. евро, необходим за спасяване на работни места и създаване на нови.

ЕКП напомня на лидерите, че в момента има:

  • 45 млн. работещи, които се трудят при съкратено работно време и чиито работни места зависят от инвестициите;
  • 14,3 млн. постоянно безработни в ЕС – увеличени с до 900 000 души по време на кризата;
  • 2 млн. работещи на много краткосрочни договори, които са уязвими от безработица

В писмото на генералния секретар на ЕКП Лука Византини и президента Laurent Berger, се казва: „Взети заедно, това са над 60 милиона причини за стартирането на план за възстановяване на ЕС. Решението за действия по този план вероятно е най-важното решение, което Европейският съюз трябва да вземе за повече от десетилетие и не може да бъде отлагано отново. Забавянето на това действие носи рисковете да тласне милиони хора към безработица при финансови разходи за правителствата, далеч по-високи от финансиране на самото възстановяване.“

Европейската конфедерация на профсъюзите също така призовава лидерите на ЕС да защитят някои „червени линии“ по време на преговорите във връзка с пакета възстановяване:

  • Да не бъде увеличаван делът на заемите – с цел да се сведе до минимум въздействието му върху националните дългове
  • Да няма намаляване на Многогодишната финансова рамка (МФР), за да бъдат защитени ключовите кохезионни и социални фондове
  • Да не се разрешава правото на вето или бюджетни условия във връзка с националните планове за възстановяване