Две години след началото на ковид пандемията, тежките последици за жените са очевидни:

  • Загубените работни места и намалението на доходите е без прецедент – негативният ефект е четири пъти по-голям от  този, породен от световната финансова криза от 2009 г.
  •  Последните данни сочат, че в света заетите жени през 2021 г. са с 13 милиона по-малко, в сравнение с тези през 2019 г.

Днес международното синдикално движение отново призовава за Нов социален договор, който до 2030 г. да позволи създаването на 575 милиона нови работни места. Същевременно поради факта, че две трети от глобалната работна сила за предоставяне на услуги и грижи са жени, и както добре знаем много от тях са все още ниско платени и несигурни, Международната конфедерация на профсъюзите настоява за повече инвестиции за сферата на социалните услуги.

КТ „Подкрепа“ призовава: да се обединим и заедно да се противопоставим срещу дискриминацията и насилието над жени и момичета на работното място. Само обединени в синдикални организации, ще успеем да гарантираме по-добро заплащане, здравословни и безопасни условия на труд, по-справедливо кариерно израстване и по-добър баланс между професионалния и личния живот.

Ние ще успеем, само ако сме обединени! Защото нашата сила е когато сме заедно!