На 29 юни /сряда/ в 8.30 служители на Българска агенция по безопасност на храните и на Изпълнителна агенция по горите, членове на КТ „Подкрепа“ и КНСБ, ще посрещнат народните представители пред НС, като им предоставят исканията си за структурна реформа в двете агенции:

  • Прехвърляне на двете агенции на пряко подчинение на Министерския съвет.
  • Приемане на актуализация на бюджета на БАБХ и ИАГ, който да гарантира увеличение на работните заплати с минимум 30%.
  • Приемане на актуализация на бюджета на БАБХ  и ИАГ  като част от бюджета на Министерския съвет.

 

Прилагаме отворено писмо от браншовите организации на КТ „Подкрепа“ и КНСБ:

ДО
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
На  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
 

 

О  Т  В  О  Р  Е  Н  О     П  И  С  М  О

ОТ Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“

Федерация на независимите синдикати в земеделието – КНСБ

Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост – КНСБ

 

Уважаеми госпожи и господа народни представители ,

Уважаеми представители на медиите в България,

Ние, работещите в Българска агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция по горите, сме безкрайно разочаровани за пореден път от незаинтересоваността на народните представители в Република България относно нашите справедливи искания за структурни промени на двете агенции и изваждането им реално от сферата на управление на Министерство на земеделието със съответният бюджет, който да гарантира достойни заплати и условия на труд отговарящи на възложените ни със закон контролни функции за опазване живота и здравето на българските граждани, както и опазването и устойчиво стопанисване и управление на горите на България. Вие демонстрирахте това, като не приехте в Kомисия по бюджет и финанси, проведена на 27 юни 2022 г., нашите искания за:

  1. Приемане на решение за структурни реформи в двете агенцииБългарска агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция по горите и прехвърлянето им на пряко подчинение на Министерския съвет реално с нужните законови и нормативни промени. Тези структурни реформи бяха част от коалиционното споразумение и не са реализирани към този момент, което се явява пречка за актуализация на бюджета на двете агенции.
  2. Приемане на актуализация на бюджета на БАБХ и ИАГ, който да гарантира увеличение на работните заплати с минимум 30 % на работещите в тях. Замразяването на работните заплати е нелогично действие предвид прогресиращата инфлация и намаляваща покупателна способност в условията на  икономическа криза. Ниските доходи довеждат до масово напускане на качествени служители и в двете агенции.
  3. Приемане на актуализация на бюджета на БАБХ и ИАГ  като част от бюджета на Министерския съвет, който да гарантира качествено изпълнение на техните контролни функции и дейности в размер на:
  • БАБХ – 145 703 742 лв.
  • ИАГ – 42 058 600 лв.

 

Уважаеми народни представители,

Заявяваме, че сме готови да отстояваме нашите искания с всички позволени ни от закона средства, включително протести и стачни действия.

Надяваме се, че всички Вие ще проявите държавническо поведение и ще удовлетворите нашите искания с приемането на актуализацията на бюджета на Република България за 2022 г.

Ние ще бъдем до Вас и ще наблюдаваме Вашата работа считано от 29 юни 2022 г.

 

За НФ“ Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ – Анелия ИВАНОВА

За Федерация на независимите синдикати от земеделието – Валентина Васильонова

За Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост – Петър Абрашев