Конфедерация на труда „Подкрепа“ провежда информационна Национална кампания за увеличаване на обществената осведоменост, и по специално на българските работници мигранти в Германия, относно преноса на социалноосигурителни права. В тази връзка на 10 юли 2013 г. /сряда/ от 10.00 часа в централата на КТ „Подкрепа“ /зала „Мецанин“/ президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие междинна конференция на тема „BeGIN – стартиране на партньорски мрежи в помощ на работещите българи в Германия“.
В конференцията поканени да вземат участие са: д-р Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика; Бисер Петков, управител на НОИ; Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенция по заетостта; Славка Радева, началник отдел „EURES и международни спогодби“; Н. Пр. Матиас Хьопфнер, посланик на посолството на Германия в София; Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България, както и представители на партньорите по проекта от Фондация на Бизнеса за Образованието.
По време на конференцията конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Емил Димитров ще представи дейностите, осъществени до момента по проект BeGIN – Българо Германска информационна мрежа за мобилност и пренос на социално осигурителни права. Също така ще се даде и публичен израз на готовността за реализиране на същинската фаза на проекта по предоставяне на информация за българите, които работят, са работили и предстои да работят в Германия относно осигурителните им права и преноса на права в контекста на Координацията на системите за социална сигурност. За осъществяването на тази задача в рамките на проект BeGIN оказват съдействие експерт-юристи в регионалните съюзи на КТ „Подкрепа“ в София, Варна, Враца, Благоевград, Бургас, Пловдив и Русе и контактни представители в още 30 града на територията на цялата страна, където обучените експерти и представители работят в тясно сътрудничество с асоциирания партньор по проекта НОИ и в координация с българските представители на мрежата ЕURES. Контактни експерти действат и в гр. Хамбург, в сътрудничество с германските осигурителни институции и българското посолство, като осигуряват информация за осигурителните права на български език.
По време на конференцията г-н Емил Димитров ще анонсира и графика на предстоящите Информационните дни в шестте региона, които ще се проведат от 15 до 20 юли 2013 г. в рамките на Националната кампания по проекта.
Обръщаме се с покана и към представителите на медиите да участват в дискусията относно проблемите, касаещи социалноосигурителните системи в Германия и преноса на права на работещите там българи при завръщането им в България, като представят своя опит в тази област.

Събитието се реализира от КТ „Подкрепа“ в рамките на проект BeGIN, VS/2012/0359, осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Конференцията е открита за представителите на медиите.