На своята последна за годината Пленарна сесия, проведена дистанционно, Икономическият и социален съвет на Република България […]
На 17 юли 2020 г., на своя пленарна сесия, Икономическият и социален съвет на Република България […]