Светът навлезе в невиждана по размери финансово-икономическа криза с огромни негативни социални последици. Тази криза не […]