На предстоящо заседание на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“, на 25.09.2019 г., заедно с дебата по […]
Парижкото споразумение, като възможност за устойчиво развитие на света, е обща отговорност на всички страни, които […]
Днес, 16 октомври 2017 г., в Централата на КТ „Подкрепа“ се проведе извънреден Конфедеративен съвет, в […]
ДО                                                                  Г-Н БОЙКО БОРИСОВ                                                            МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ                                                              Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН                                                            […]
                                                                       ДО                                                                  Г-Н БОЙКО БОРИСОВ                                                            МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ                                                              Г-Н ИВАЙЛО […]
 След като се събра на свое Извънредно заседание; След като отчете стигащото до крайност обществено […]
След направения подробен анализ на политическата и социалната ситуация в страната за периода от февруарските събития […]
Братя и сестри, Родината ни е в състояние на безпрецедентна политическа, икономическа и институционална криза. Причините […]
Братя и сестри, Родината ни е в състояние на безпрецедентна политическа, икономическа и институционална криза. Причините […]
Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“ на свое извънредно заседание обсъди и анализира ситуацията, породена от действията […]
Конфедеративен съвет на КТ „Подкрепа“, проведен на 17 ноември 2011 г. КС на КТ „Подкрепа“ на […]
Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент и избори за местни органи на самоуправление, […]
РЕШЕНИЕ 1 След като се запозна с анализа на социално-икономическата обстановка, изготвен от Изпълнителния съвет на […]
На 23 юни 2009 г. в Централата на КТ „Подкрепа“ ще се проведе Конфедеративен съвет, на […]
1. Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“ оценя управлението на Тройната коалиция (2005 – 2009г.) като неуспешно, […]
На 14 май 2009 г. от 9.30 часа ИС на КТ „Подкрепа“ свиква Извънреден Конфедеративен съвет […]
На 19 и 20 март 2009 г. в сградата на КТ „Подкрепа“ (ул. „Ангел Кънчев“ 2) […]