„ОСЕМ – Обединени социалноосигурителни европейски мрежи“ (BG051PO001-7.0.07-0255-C0001) Проектът надгражда усилията на КТ „Подкрепа“ и германския Консултативен […]
Консултантите на проект ОСЕМ Обединени социалноосигурителни европейски мрежи при КТ Подкрепа работят на пълни обороти както […]