На 11 март 2019 г. КТ „Подкрепа“ подписа договор с Агенция по заетостта за реализацията на […]
Днес, 05-и февруари 2016 година, бе подписан договорът на КТ „Подкрепа” за обучение на безработни лица […]